ประมาณการเวลา: 2 นาที
คุณจะต้อง: การเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อรับประกันสินค้า พร้อมข่าวสารและบริการอื่นๆ

Product registration step

1
เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ
2
รายละเอียดของคุณ
3
สมบูรณ์
ใช้โทรศัพท์ของคุณแล้วสแกนรหัส QR เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ใช้โทรศัพท์ของคุณแล้วสแกนรหัส QR เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ฉันจะค้นหา QR Code บนผลิตภัณฑ์ของฉันได้อย่างไร?

ในการเริ่มต้น สแกนรหัส QR โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่าง

ฉันจะค้นหา QR Code บนผลิตภัณฑ์ของฉันได้อย่างไร?
หรือ

ในการเริ่มต้น ให้ป้อนหมายเลขรุ่นอุปกรณ์ของคุณ

ใส่หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ของคุณ

จะค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของฉันได้อย่างไร?
รุ่นผลิตภัณฑ์: {{ selectedData.ProductModel && selectedData.ProductModel.length > 0 ? selectedData.ProductModel:'N/A' }}
หมายเลขเครื่อง: {{ selectedData.SerialNumber && selectedData.SerialNumber.length > 0 ? selectedData.SerialNumber:'N/A' }}

{{registrationRes.title}}

{{registrationRes.description}}